KSM Maintenance Quickscan

In onderstaande video geeft Xavier Keulen-Thomassen, Algemeen Directeur van KSM, een korte uitleg over de toegevoegde waarde van de KSM Maintenance Quickscan.

Deze digitale vragenlijst, ontwikkeld als een eerste inventarisatie om snel inzicht te krijgen in de onderhoudsbehoefte van een organisatie, kent 13 pijlers. Tezamen geven deze een compleet beeld van de onderhoudsstructuur en het onderhoudsniveau van een organisatie. Daarbij ontstaat inzicht in de onderhoudsaanpak, kengetallen, processen en optimalisatiemogelijkheden.

KSM levert op basis van de ingevulde vragenlijst een rapportage die inzicht verschaft in zowel de huidige als ook de gewenste situatie van (smeertechnisch) onderhoud binnen een organisatie. Daarnaast bevat de rapportage een weergave van eventuele optimalisatiemogelijkheden liggen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het reduceren van kosten, het maximaliseren van de productie, het reduceren van risico’s of anderszins. Ten slotte volgen, indien van toepassing, een aantal specifieke Business Cases waarin de mogelijke kansen voor een organisatie specifiek zijn uitgewerkt.

KSM Maintenance Quickscan

Heeft u een vraag? Stel deze via ons vragenformulier.