Emulsiemeting

Het analyseren van emulsies levert een goed en uiterst waardevol beeld op over de kwaliteit van het toegepaste koelmiddel. Om problemen te voorkomen en de gebruiksduur hiervan te verlengen, verdient het dan ook aanbeveling regelmatig een emulsiemeting uit te voeren, waarbij deze op o.a. de volgende aspecten kan worden geanalyseerd:

- kleur & geur; concentraties; lekolie

- geleidbaarheid; pH-waarde; chloride

- hardheid; anti-corrosie werking; micro-organismen

- nitraat; kobalt; koper.

Na het uitvoeren van de emulsiemeting volgt een uitgebreide en inzichtelijke rapportage van de resultaten en eventueel aanbevelingen. 

KSM Benelux biedt volledige en specialistische ondersteuning op het gebied van emulsiemetingen en is hiertoe een samenwerkingsverband aangegaan met enkele strategische partners. Dit levert naast ontzorging ook besparingen op, aangezien de levensduur van vloeistoffen wordt geoptimaliseerd.

Meer informatie: klik dan op onderstaande button:
 
                      

Heeft u een vraag? Stel deze via ons vragenformulier.