Machinesmering

Om vroegtijdige en overmatige slijtage tegen te gaan moeten alle bewegende delen van een machine goed zijn gesmeerd. Uiteraard is het daarbij van eminent belang dat het juiste smeermiddel wordt geadviseerd en toegepast. Maar ook de wijze en de mate van smering is essentieel, waarbij het per (machine)onderdeel in kaart brengen van de te hanteren smeerprocedure een ideaal hulpmiddel is om problemen te voorkomen!

Neem bijvoorbeeld het gebruik van vetten: niet alleen een te geringe smering leidt tot problemen, ook onderdelen die te ‘enthousiast’ gesmeerd worden kunnen storingen en zelfs ongewenste stilstand veroorzaken. Daarnaast kan het ‘verkeerd’ gebruik een nadelige invloed op het energieverbruik hebben, wat op jaarbasis tot aanzienlijke meerkosten kan leiden. Verder spelen ook andere zaken een rol om te komen tot een efficiënt smeerproces, bijvoorbeeld: welke smeerintervallen worden gehanteerd, hoe is de opslag van smeermiddelen georganiseerd, welke randapparatuur wordt gebruikt en wordt er volgens een vastomlijnd smeerplan gewerkt. Bovendien geldt ook in deze: ‘meten is weten’. Het per te smeren onderdeel duidelijk inzichtelijk hebben welk verbruik van toepassing is en daardoor in staat kunnen zijn om waar nodig bij te sturen leidt tot een optimalisering van het smeerproces en dus kostenbesparingen.

KSM Benelux is een samenwerkingsverband aangegaan met enkele strategische partners en biedt volledige en specialistische ondersteuning op het gebied van machinesmering, met als eindresultaat een geoptimaliseerd smeerproces. Naast het ontzorgen van de organisatie leidt deze optimalisatie tot besparingen en bovendien de zekerheid dat ongewenste stilstand door verkeerde machinesmering niet meer aan de orde is.

Meer informatie over onze ondersteuning op het gebied van machinesmering, klik dan op onderstaande button:
                                     

Heeft u een vraag? Stel deze via ons vragenformulier.