Oorzaken van storingen aan hydraulische pompen

Een storing aan een hydraulische pomp kan door verschillende factoren worden veroorzaakt. Er zijn heel wat verschillende soorten pompen verkrijgbaar en elke pomp heeft zo zijn eigen specifieke storingen. Sommige storingen zijn uiteraard universeel voor alle soorten pompen. Storingen kunnen worden veroorzaakt door een ontwerpfout in de pomp, door het gebruik van smeerolie van lage kwaliteit en/of als er te weinig wordt gedaan om vervuiling te voorkomen. De beste manier om storingen toekomstig te voorkomen, is om altijd gebruik te maken van hoogwaardige hydraulische smeerolie met de juiste viscositeit. De smeerolie is tenslotte het allerbelangrijkste onderdeel van een hydraulische installatie.

Het is heel belangrijk dat hydraulische oliën schoon, koel en droog worden bewaard. Een manier om de vloeistof schoon te houden, is filtratie. De filters die daarvoor worden gebruikt dienen te worden geselecteerd op basis van het reinheidsniveau dat is vereist voor de olie van de installatie. Zorg er dan ook voor dat op de belangrijkste plaatsen in de installatie hoogwaardige filters worden toegepast en kies, indien nodig, voor betere filters. Neem daarbij ook eens de mogelijkheid in acht om offline filters te gebruiken. Het verwijderen van vuil is bij een offline systeem vaak veel goedkoper dan bij een filter in een druklijn van de hydraulische installatie.

Naar schatting is 70 tot 80 procent van de storingen aan hydraulische installaties het gevolg van vervuiling, waarbij deeltjesvervuiling de grootste boosdoener is. Het is daarom ten zeerste aan te raden om, naast het gebruik van de juiste kwaliteit smeerolie, regelmatig een olieanalyse met deeltjestelling uit te voeren. De hydraulische pomp is meestal het duurste onderdeel van een hydraulische installatie. Bovendien vormt de pomp het grootste betrouwbaarheids- en vervuilingsrisico en veroorzaakt de pomp het vaakst een kettingreactie van storingen. Als de pomp eenmaal defecten begint te vertonen, worden er vuildeeltjes uitgestoten. Als er in dat geval achter de pomp geen goed filter is geplaatst, verplaatsen deze vuildeeltjes zich naar andere onderdelen zoals kleppen en aandrijfmechanismen, waardoor ook deze onderdelen beschadigd kunnen raken.

Het is daarbij zaak om niet in de verleiding te komen tot het nemen van snelle oplapmaatregelen zoals kostbare synthetische vloeistoffen en dure filtratiesystemen, maar in plaats daarvan er voor te zorgen dat het echte probleem wordt verholpen. Het is essentieel om veel aandacht te besteden aan het reinheidsniveau en het vochtgehalte om vervuiling zo veel mogelijk tegen te gaan. Op deze manier kan het aantal storingen aan de pomp drastisch worden verlaagd of storingen zelfs helemaal worden voorkomen.

Altijd op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief...