ISO 55000

De wereldwijde normen voor asset management ofwel de ISO 55000-serie is in februari 2014 gelanceerd. Deze nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders. ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een management systeem voor assetmanagement specificeert. De norm specificeert welke elementen in een assetmanagementsysteem zouden moeten zitten en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie zelf.

De norm bestaat uit drie delen:

 • ISO 55000 – Asset management – Overview, principles and terminology
  In dit deel wordt, de naam zegt het al, een overzicht gegeven van assetmanagement. Er wordt geschetst waarop goed assetmanagement gebaseerd is, hoe het in de omgeving geplaatst is en wat het oplevert. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van gerelateerde terminologie.
   
 • ISO 55001 – Asset management – Management systems – Requirements
  Op gestructureerde wijze worden hier alle basisvereisten van een assetmanagementsysteem opgesomd.
   
 • ISO 55002 – Asset management – Management systems – Guidelines for the application of ISO 55001
  Dit deel geeft uitleg en achtergrond bij ISO 55001. Daarnaast staan er een aantal voorbeelden in die kunnen helpen bij de implementatie van een nieuw assetmanagementsysteem.

De ISO 55000 serie is gepubliceerd op 10 januari 2014. Aan de ontwikkeling van ISO 55000 hebben 31 landen deelgenomen, waaronder Nederland. Het is de verwachting dat de belangstelling voor assetmanagment en ISO 55000 de komende jaren een grote vlucht zal nemen. ISO 55000 komt, hoewel de woorden anders zijn, grotendeels overeen met de Britse norm PAS 55. Toch zijn er enkele verschillen. Een aantal belangrijke verschillen worden hieronder opgesomd:

 • In ISO 55000 is meer aandacht voor de stakeholders. De verwachtingen en eisen van stakeholders zijn naast de doelstellingen van de organisatie zelf het startpunt voor het assetmanagementsysteem;
 • In ISO 55000 wordt een sterkere en meer expliciete relatie gelegd met financieel management;
 • Bewustwording en betrokkenheid op alle niveaus zijn expliciet deel van ISO 55000.

 

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief...