ISO 55000 volgt PAS 55 op

PAS 55 - Asset Management

PAS 55 is momenteel de meest gebruikte generieke norm op het gebied van Asset Management. PAS 55 geeft, uitgaande van bedrijfsdoelstellingen, helder weer wat nodig is om uw assets te managen over de gehele levenscyclus. Uit deze standaard blijkt duidelijk dat asset management breder is dan maintenance management alleen. In PAS 55 wordt een belangrijke relatie gelegd met risicomanagement. Dit zorgt er voor dat alle activiteiten die in het kader van asset management worden ondernomen, proportioneel zijn met daaraan gerelateerde risico's. PAS 55 is bruikbaar voor alle bedrijven en organisaties die voor het halen van hun bedrijfsdoelstellingen voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van hun fysieke infrastructuur of installaties. Doordat deze standaard is ontwikkeld vanuit de industrie, is het een praktische standaard gericht op de dagelijkse praktijk. Op 9 januari 2014 is PAS 55 opgevolgd door de internationale normserie ISO 55000 - Asset Management. PAS 55 zal in de toekomst ingetrokken worden.

 

 

 

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief...