Lean production en de rol van maintenance

LEAN PRODUCTION & DE METAALSECTOR
De link tussen lean production en de metaalindustrie wordt over het algemeen niet snel gelegd. Bovendien wordt lean production veelal geassocieerd met grote ondernemingen. Toenemende concurrentie en steeds strengere wordende eisen van afnemers op het gebied van bijvoorbeeld kostenreductie, kleinere bestelhoeveelheden, kortere levertijden en duurzaam produceren maken echter dat zowel grote als kleine organisaties direct of indirect met lean production te maken krijgen. In veel gevallen zullen de zwaardere eisen immers binnen de gehele keten worden doorvertaald.

WAT IS LEAN PRODUCTION?
Lean production is in principe niets meer of minder dan het (her)inrichten van een productieproces met zo minimaal mogelijk middelen (machines, medewerkers, materiaal) om zodoende tot lage kosten, optimale levertijden en een maximale productkwaliteit te komen. Om dit te realiseren zijn verschillende methodieken ontwikkeld (bijvoorbeeld 5S, Kaizen), die op hun beurt weer uit diverse onderdelen bestaan. In het navolgende beperken we ons tot de rol die maintenance in dit geheel kan spelen.

LEAN EN MAINTENANCE
Een goed georganiseerd en structureel (preventief) onderhoudsbeleid heeft vele voordelen en draagt aanzienlijk bij aan een lean production. Zo resulteert een optimaal onderhouden machinepark, waardoor productieprocessen en bewerkingen zo efficiënt mogelijk kunnen verlopen, in (forse) kostenbesparingen en een verbeterde concurrentiepositie. Daarnaast wordt in een doordacht maintenance beleid ook veel aandacht besteed aan kennisoverdracht.In de komende jaren bereiken namelijk veel ervaren werknemers de pensioengerechtigde leeftijd. Tijdig anticiperen zorgt ervoor dat hun specifieke (onderhouds)kennis niet verloren gaat. Als laatste voorbeeld kan de snelle technologisch ontwikkeling worden genoemd, waardoor nieuwe machines steeds innovatiever worden en onderhoudsdiensten ‘mee’ moeten gaan in het vereiste hogere en vaak specifieke niveau.

TOEGEVOEGDE WAARDE SPECIALISTEN
Ondanks alle expertise die in huis aanwezig is kan het natuurlijk zo zijn dat bepaalde specialistische kennis, bijvoorbeeld op het specifieke terrein van smeermiddelen en metaalbewerkingsvloeistoffen, niet voorhanden is. Door de reeds aangeduide snelle technologische ontwikkelingen is het voor maintenance engineers welhaast onmogelijk om van alle koelsmeertechnische onderhoudsvoorschriften op de hoogte te blijven. Een industriële partner, die bovendien is gewend om procesmatig (mee) te denken, is in die gevallen als verlengstuk en vraagbaak van grote toegevoegde waarde. Zeker bij calamiteiten waar snel, vakkundig en specialistisch handelen wordt gevraagd. Maar uiteraard ook voor het reguliere onderhoud (o.a. emulsiemeting, olieanalyses, smeerprogramma’s), waarbij door middel van een afgestemd programma een zo optimaal mogelijk functionerend machinepark tegen zo laag mogelijke kosten kan worden gerealiseerd.

Altijd op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief...