Management & Smering!

Heeft het toegevoegde waarde dat managers kennis bezitten over smeermiddelen?

Managers hebben wel belangrijkere zaken aan hun hoofd! Ze worden geacht leiding te geven, het beste uit hun medewerkers te halen en gefocust te zijn op winst en productiviteit. Smeermiddelen vormen nu eenmaal een klein onderdeel van het totale onderhoudsbudget en de uitspraak “Een smeermiddel is maar een smeermiddel, als de machine maar voldoende smeerolie heeft loopt alles toch op rolletjes” valt regelmatig te beluisteren. Een leidinggevende hoeft zich hier dan ook niet om te bekommeren, werken met smeerolie is iets voor de mensen op de werkvloer, oftewel het onderhoudspersoneel. Ja toch…..?

Zijn managers echter niet altijd op zoek naar manieren om kosten te reduceren en opbrengsten te verhogen?! Het principe ‘meer met minder’ is in dat opzicht een veelgehoorde terminologie. En juist daar is de link met smeermiddelen te leggen. Smeermiddelen kosten immers geld en hoe hoger het verbruik (of: verspilling), hoe hoger de kosten. Het verdient in dat kader dan ook grote aanbeveling om eens kritisch te kijken naar de volgende vragen: “Moeten we werkelijk zo veel smeerolie gebruiken? Maken bepaalde smeermiddelen machines juist rendabeler en betrouwbaarder? Is het ene smeermiddel wel het andere? Wat levert het op als we hoogwaardigere, schonere en daardoor minder smeermiddelen gebruiken?” Het antwoord op al deze vragen moge  overduidelijk zijn: als met beleid wordt omgesprongen met smeertechnisch onderhoud, en smeermiddelen bovendien worden beschouwd als investeringen in plaats van kostenposten, dan kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd.

Smeerolie wordt ook wel het 'bloed' van de machine genoemd en een gedegen olieanalyse levert een uitstekend beeld op met betrekking tot de ‘gezondheid’ van een machine. Slim en met visie omgaan met deze informatie kan vervolgens leiden tot een verminderd verbruik van smeerolie en het voorkomen van ongeplande stilstand van machines, wat een aanzienlijke verhoging van de machineproductiviteit tot gevolg heeft. Temeer als in ogenschouw wordt genomen dat meer dan 80% van de storingen en slijtageklachten kan worden voorkomen als in een bedrijf sprake is van professioneel en gestructureerd smeertechnisch onderhoudsbeleid.

Helaas vormt smeertechnisch onderhoud in te veel bedrijven nog een ondergeschoven kindje. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, maar niet zelden volgt op de vraag hoe bedrijven hun smeertechnische onderhoud hebben georganiseerd het antwoord “We gaan pas tot actie over als er storingen optreden” of “We schatten op basis van onze ervaringen uit het verleden wel in wanneer onderhoud dient plaats te vinden”. Bedenk de impact die het in dergelijke situaties heeft als het management besluit tot implementatie van een planmatig, doelgericht, structureel en alomvattend smeertechnisch onderhoudsbeleid, waarbij de hele organisatie bijdraagt aan objectief meetbare kostenbesparingen en verhoogde productiviteit.
 
Feit is immers dat bedrijven, waar het management is overgegaan tot implementatie van een hoogwaardig smeertechnisch onderhoudsbeleid, grote progressie en kostenbesparingen hebben gerealiseerd. De rol van de verantwoordelijke manager(s) is daarbij essentieel. Niet alleen moeten ze budget genereren en ‘verdedigen’ om het veranderingsproces gestalte te geven, ook zijn ze essentieel in het motiveren en enthousiasmeren van de interne organisatie. Commitment en doelgericht leiderschap vormen immers mede de basis voor succesvolle veranderingsprocessen. Helaas zijn dit soort succesvolle organisaties nog in de minderheid. De goede resultaten die worden geboekt zal echter een toenemend aantal managers het vertrouwen geven over te schakelen naar een hoogwaardig en geïntegreerd smeertechnisch onderhoudsbeleid, waarbij onderhoud wordt beschouwd als meerwaarde en niet meer als kostenpost!

Altijd op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief...