De opslag van Shell smeermiddelen

Goede opslag is net zo belangrijk als het gebruik van het juiste smeermiddel voor machines. Op de productielocaties van Shell worden voorzorgsmaatregelen getroffen om te zorgen voor een goede,consistente kwaliteit van het product bij aflevering op de locatie van de klant. Om te zorgen voor goede smering van machines, moet het smeermiddel voldoen aan de oorspronkelijke specificaties en vrij zijn van verontreiniging bij toepassing in de machine.

Een onjuiste opslag verhoogt immers de kans op:

-  Externe verontreiniging (zoals water, stof);

-  Veranderingen als gevolg van een te lange opslagperiode;

-  Verslechterde kwaliteit van de etikettering en daardoor kans op fouten.

DE ‘TIEN GEBODEN’ VOOR EEN GOEDE OPSLAG
De ‘Tien Geboden’ voor goede opslag moeten worden opgevolgd, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke beperkingen binnen elk bedrijf. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de opslag van smeermiddelen in de buurt van de zee of op grote hoogte.

Tijdens opslag
1. Bescherm vaten tegen slechte weersomstandigheden en tegen extreme temperaturen;
2. Sla vaten op hun zij op met de twee bondels in de horizontale positie, zodat de verzegeling niet kan uitdrogen en lucht kan binnenlaten;
3. Plaats vaten op blokken zodat ze niet op de grond rusten. Draai de vaten eens per jaar 180° zodat de niet ondergedompelde zijde kan worden voorzien van een nieuwe coating;
4. Als 1) en 2) niet kunnen worden uitgevoerd, sla de vaten dan ondersteboven op (d.w.z. met de bondels naar beneden).

Tijdens het gebruik
5. Hanteer het FIFO-systeem: ‘first in, first out’;
6. Leg de datum vast waarop het vat wordt geopend;
7. Veeg het gebied rond de opening van het vat goed schoon;
8. Sluit het vat iedere keer nadat er product uit is verwijderd.

Opslagperiode
9. Ongeopende vaten, die conform bovenstaande punten 1, 2. en 3 zijn opgeslagen: 3 jaar
    Ongeopende vaten, die conform bovenstaand punt 4 zijn opgeslagen:                    1 jaar
10. Geopende vaten die zijn opgeslagen onder geschikte omstandigheden:                6 mnd.

Zodra deze periode is verstreken moet de olie visueel worden geïnspecteerd. In geval van twijfel moet u contact opnemen met de Shell leverancier voor advies.

Speciale oliën
Witte oliën (ONDINA en RISELLA) en diëlektrische oliën (DIALA) etc. dienen te worden opgeslagen en behandeld in overeenstemming met speciale voorzorgsmaatregelen om zodoende hun specifieke kenmerken te behouden. De technische informatiebladen voor deze producten bevatten speciale aanbevelingen.

SPECIALE GEVALLEN

Bulkopslag
Tanks moeten schoon en goed toegankelijk zijn voor beheer en onderhoud. Zij moeten zijn voorzien van een aftapklep en eventueel van een filter of droogmiddel op de ventilatieopening.

Vet
 - Omgaan met vetten: gebruik schoon gereedschap. Gebruik geen houten schrapers of messen, omdat deze houtvezels achterlaten.
-  Bloeden: Vetten hebben een zekere neiging tot ‘bloeden’, d.w.z. kleine hoeveelheden olie vrij te laten. Dit verschijnsel is normaal en kan tijdens de opslag in omvang toenemen.

Om het bloeden tot een minimum te beperken moet het vetoppervlak worden gladgestreken nadat product uit het vat is verwijderd.

De opslagperiode voor vetten is 36 maanden. Na het verstrijken van deze periode moeten één of meerdere testen worden uitgevoerd om de kwaliteit van het vet te controleren, afhankelijk van de omstandigheden en periode van opslag.

Veiligheid
Vrijwel geen enkel smeermiddel is ontvlambaar bij omgevingstemperatuur. Smeermiddelen mogen echter niet worden opgeslagen in de buurt van:

- oxiderende of corroderende stoffen (chloor, zuurstof, zuren, basen, etc.);
- hete oppervlakken of ontstekingsbronnen;
- elektrische contactpunten.

Volg sowieso ten alle tijden alle instructies op het Material Safety Data Sheet.

Vervuiling
Opslagplaatsen moeten in het geval van accidentele lozingen de mogelijkheid bieden voor eenvoudige terugwinning van product (pompen, absorptie), zodat verontreiniging van de natuurlijke omgeving kan worden voorkomen. In sommige gevallen (d.w.z. geclassificeerde activiteiten), is een opvangbak vereist.

 

Bron: Shell Lubricants.

 

Altijd op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief...