Verbeterde OEE, lagere TCO!

TCO EN OEE

TCO (Total Cost of Ownership) en OEE (Overall Equipment Effectiveness): twee meer dan gekende begrippen in de (chemische) industrie. Afhankelijk van welke prioriteiten het management stelt of hoe de inrichting van de bedrijfsprocessen is georganiseerd, wordt het zwaartepunt niet zelden méér op een van beiden gelegd. Industriële smeermiddelen lijken in dat grote geheel slechts van marginale betekenis, maar niets is minder waar.

 
SMEERMIDDELEN

Ondanks dat smeermiddelen slechts een fractie van het totale onderhoudsbudget vertegenwoordigen, draagt het op de juiste wijze toepassen van de juiste smeermiddelen wel degelijk bij aan het optimaliseren van bedrijfskosten en machinebeschikbaarheid. Zelfs in een productieomgeving waar op het eerste oog alles naar tevredenheid lijkt te functioneren. Hoogwaardige smeerolie houdt immers niet alleen een machine in topconditie, maar heeft daarnaast ook een signalerende werking. Niet voor niets wordt smeerolie ook wel als het bloed van de machine betiteld. Regelmatige olieanalyses kunnen zodoende bijvoorbeeld slijtage van (interne) metaaldelen in een vroeg stadium traceren, waardoor tijdig gepaste maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van ongewenste stilstand en productieverlies.

 
SPECIALISTEN

Smeertechnisch onderhoud is en blijft specialistenwerk. De technische ontwikkeling van machines staat niet stil en het is voor maintenance engineers welhaast onmogelijk om van alle noviteiten en (smeertechnische) voorschriften op de hoogte te blijven. Een industriële smeermiddelenpartner, die gewend is in industriële en maintenance processen te denken, is als verlengstuk en vraagbaak van grote toegevoegde waarde voor de engineers op de werkvloer. Zeker bij calamiteiten waar snel, vakkundig en specialistisch handelen gevraagd is om machinestilstand, met alle (financiële) gevolgen van dien, te voorkomen. Maar uiteraard ook voor het reguliere smeertechnische onderhoud (o.a. olieanalyses, smeerprogramma’s), waarbij door middel van een afgestemd programma een zo optimaal mogelijk functionerend machinepark kan worden gerealiseerd. Met als uiteindelijke resultaat een verbeterde OEE tegen zo laag mogelijke kosten.

Altijd op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief...