CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf definitief

 
De achterbannen van de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben ingestemd met  het principeakkoord dat medio oktober is bereikt over een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

De definitieve teksten zijn aangemeld bij de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is de nieuwe CAO daadwerkelijk van kracht geworden. Dit houdt in dat de loonsverhoging per 1 december 2015 met 1,75% doorgevoerd kan worden. Daarnaast kan op grond van de CAO, in afwijking van artikel 7:652 BW, een proeftijd van twee maanden overeengekomen worden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden.

Brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie verwacht dat het nieuwe CAO-boekje begin volgend jaar gereed is. Dit zal dan automatisch aan de leden worden toegezonden.

Nieuws

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief...