Shell Machine Olie productoverzicht

Shell Morlina S2 B
Minerale olie met additieven voor raderwerken, deze olie kan uitstekend worden ingezet als universeel hydraulisch medium, als smeermiddel voor lagers en tandwielen en als product voor algemene machinesmering, op voorwaarde dat het vereiste prestatieniveau in acht wordt genomen.